ตึกหนึ่งชั้น
ตึกหนึ่งชั้น
ตึกหนึ่งชั้น

บ้านทอตะวัน 4 ท่าน พร้อมอ่างแช่น้ำฟองโฟม พร้อมระเบียงและมุมโต๊ะ (เตียง3.5ฟุต2เตียงและเตียงสองชั้น1เตียง) -บริการชุดอาหารเช้าขันโตก พร้อมชุดกระเช้าผลไม้น้ำผลไม้และนม -เวลคัมดริ้งและเวลคัมฟรุ๊ท -ชุดกาแฟดริป -ตะกร้าอาบน้ำชุดแปรงยาสีฟัน ฟรีฟองโฟม


รายละเอียดบ้านทอตะวัน 4 ท่าน

บ้านพร้อมอ่างแช่น้ำฟองโฟม มุมระเบียง และมุมโต๊ะ

(เตียง3.5ฟุต2เตียง และ เตียงสองชั้น1เตียง)